European settlement fund for the development of the rocky region: Europe invests in Selsky region

#
#

Обява за набиране на кандидати

Във връзка със закупените по проект „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони“ - дървени павилиони с щандове /фермерски пазар/, находящ се на входа на Многопрофилна болница за активно лечение – гр. Поморие, ул. „Проф. Стоянов“ №1,

съобщаваме, че набираме кандидати – местни производители, желаещи да наемат от месец април 2024 г. един брой павилион.

Подробна информация можете да получите в офиса на „МИГ Поморие“ на адрес:

гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ № 1,

тел. 0879 890 165 или да ни пишете на имейл: office@mig-pomorie.eu.

Краен срок за набиране на кандидатите – 15.04.2024 г.